כיצד מבוצעות תכניות העבודה של הממשלה?

מדי שנה מפרסמת הממשלה את "ספר תכניות העבודה" השנתי, המכיל את היעדים של כל אחד ממשרדי הממשלה. היעדים מוצגים באופן מפורט, וכוללים מדדי ביצוע ולוחות זמנים.

באתר זה, שפותח על ידי המרכז להעצמת האזרח, אנו מנגישים באופן ידידותי את תמונת היעדים מתוך שני ספרי העבודה האחרונים שפורסמו לציבור – ספר תכניות העבודה לשנת 2016, וספר תכניות העבודה לשנים 2017-2018. האתר מאפשר לבחון את תמונת היעדים על פני רצף, וכן לבדוק את מידת העמידה ביעדים אשר תוכננו לסוף שנת 2016.

אנו מגישים אתר זה כשירות לציבור ולממשל כאחד, מתוך כוונה לייצר תשתית ידע רחבה, המסייעת בהגברת הפיקוח והבקרה האזרחית על מערכות הממשל.

המרכז להעצמת האזרח הינו עמותה הפועלת בתחומי הממשל, ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי וביכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור. במסגרת זו מפעיל המרכז את מיזם המוניטור, הכולל מעקב ובקרה אחר החלטות ממשלה, את אפליקציית EzGOV, המנגישה לציבור את החלטות הממשלה וחוקי הכנסת, את אתר ניצול התקציב הבוחן את הביצוע בפועל של סעיפי תקציב המדינה ואת אתר המעקב אחרי ביצוע ההסכמים הקואליציוניים.

{{office}}

{{count}} מדדים